Kotizacije

Kotizacije za sudjelovanje uživo         

Kategorija Rana kotizacija      (do 01.08.2020.) Redovna kotizacija (do 30.09.2020.) Kasna kotizacija     (od 01.10.2020.)
Liječnici 1.500,00 HRK + PDV 1.800,00 HRK + PDV 2.250,00 HRK + PDV
Specijalizanti 1.200,00 HRK + PDV 1.500,00 HRK + PDV 1.800,00 HRK + PDV
Medicinske sestre 1.200,00 HRK + PDV 1.500,00 HRK + PDV 1.800,00 HRK + PDV
Industrija 1.500,00 HRK + PDV 1.800,00 HRK + PDV 2.250,00 HRK + PDV

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na znanstvenom programu, kongresne materijale, pauze za kavu, ručkove i elektronsko upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore.

 

Kotizacije za virtualno sudjelovanje

Kategorija Rana kotizacija      (do 01.08.2020.) Redovna kotizacija (do 30.09.2020.) Kasna kotizacija     (od 01.10.2020.)
Liječnici 1.000,00 HRK + PDV 1.200,00 HRK + PDV 1.500,00 HRK + PDV
Specijalizanti 800,00 HRK + PDV 1.000,00 HRK + PDV 1.200,00 HRK + PDV
Medicinske sestre 800,00 HRK + PDV 1.000,00 HRK + PDV 1.200,00 HRK + PDV
Industrija 1.000,00 HRK + PDV 1.200,00 HRK + PDV 1.500,00 HRK + PDV

Kotizacija uključuje: pristup kongresnoj platformi za sudjelovanje na znanstvenom programu, kongresne materijale i elektronsko upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore.